Cangen yr Urdd - Ysgol Llangaffo

 

Mae Cangen yr Urdd Ysgol Llangaffo yn bwysig iawn i'r ysgol ac mae'r ysgol bob amser yn gwneud ei gorau i gefnogi gweithgareddau'r Urdd.

Mae'r ysgol wedi cael cryn dipyn o lwyddiant yng nghystadlaethau'r Urdd. 

Am fwy o wybodaeth cliciwch isod:

Eisteddfodau'r Urdd            Celf a Chrefft yr Urdd

Tudalen Gynnwys