Llangaffo Ddoe a Heddiw

Dyma lun o bentref Llangaffo yn y flwyddyn 1906:

Yma gwelir Siop y Post a thai Ceinwen Terrace yn y pellter.

Dyma'r un olygfa yn 2007. Beth sydd wedi newid?

 

Am fanylion pellach cliciwch:

Eglwys Caffo

Mwy o hen luniau Llangaffo

Penillion John y Gof am Langaffo

Y stori y tu ol i'r enw Llangaffo

I weld mapiau o bentref Llangaffo

Tudalen Gynnwys