Cynnwys Tudalen y we Ysgol Llangaffo

Pennaeth: Mrs Manon M. Williams

Cyfeiriad: Ysgol Llangaffo,

Llangaffo,

Ynys Mon,

LL60 6LT.

Rhif ffon: 01248 440 666

Os am yrru e-bost i'r ysgol cliciwch: