Cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd

Mae'r ysgol wedi cael llawer o lwyddiant yng nghystadlaethau celf a chrefft yr Urdd gan arddangos rhai darnau o waith yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Dyma grynodeb:

Eisteddfod Genedlaethol - Bro Islwyn 1997

Gwehyddu - 3ydd

 

Eisteddfod Genedlaethol - Llyn ac Eifionydd 1998

Gwaith Grwp 3D - Bl 3 a 4  2il

Gwaith Grwp 3D - Bl 5 a 6  2il

Mwy?            Tudalen Cynnwys