Eisteddfodau'r Urdd

Er fod Ysgol Llangaffo yn un o'r ysgolion lleiaf ar Ynys Mon mae ei llwyddiant yn Eisteddfodau'r Urdd yn arbennig o dda. Mae'r ysgol wedi ennill y darian ar gyfer Cylch Cefni bum mlynedd yn olynol. Hefyd cafwyd llwyddiant yn Eisteddfodau'r Sir ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Dyma grynodeb:

Yr Eisteddfod Genedlaethol - Bro Islwyn 1997

Can Actol - Y Babi Newydd 3ydd

Parti Unsain - 3ydd

 

 

 

Tudalen Gynnwys