Gwaith Plant Ysgol Llangaffo

Mae dau ddosbarth yn Ysgol Llangaffo.

 Yn nosbarth 1 mae plant blwyddyn derbyn, blwyddyn 1 a blwyddyn 2 o dan ofalaeth Mrs Manon Williams y Pennaeth a Mrs Sophia Taylor y weinyddes feithrin.

Yn nosbarth 2 mae plant blwyddyn 3, 4, 5, a 6 o dan ofalaeth Mr Osian Rowlands.

Fe fydd y gwaith sy'n cael ei arddangos yn cael ei adnewyddu'n rheolaidd felly cofiwch ymweld yn aml i weld beth sy'n newydd.

Dewiswch ddosbarth:

Dosbarth 1                  Dosbarth 2

 

 

Tudalen Gynnwys