Ysgol Llangaffo

Yr enw llawn arni yw Ysgol Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru Llangaffo ac mae ganddi berthynas agos ag Eglwys Sant Caffo.

Agorwyd Ysgol Llangaffo ym 1854. Heddiw mae 35 o ddisgyblion yn yr ysgol yn cael eu haddysgu gan ddau o athrawon.

 

Dyma sut roedd yr ysgol yn edrych cyn adeiladu'r neuadd newydd ym 2001.

 

A dyma sut roedd yr ysgol yn edrych tua 1900:

I gael manylion pellach am yr ysgol cliciwch isod:

 

Tudalen Gynnwys